Algemene voorwaarden


A3Impressies is aangesloten bij de beroepsvereniging DuPho.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen federatie DuPho van toepassing gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005